NÁŠ TÝM
English
Germany
Česky
ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTI


Mgr. Veronika Dušáková

dusakova@js-parners.cz

 • advokátní koncipientka, osvědčení ČAK č. 43208
 • Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
 • od roku 2018 advokátní koncipientka
 • právní zaměření: obchodní právo, občanské právo, správní právo, právo a právní vztahy ve zdravotnictví a v souvislosti s poskytováním zdravotní péče
 • jazyková vybavenost: anglický jazykJUDr. Tomáš Prokop

prokop@js-partners.cz

 • advokátní koncipient, osvědčení ČAK č. 11822
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 • 2000 - 2002 a od 2010 do současnosti advokátní koncipient
 • 2002-2009 ředitel právního oddělení významné české společnosti
 • právní zaměření: obchodní právo, občanské právo, rodinné právo, nemovitosti, smluvní agenda, pracovní právo, trestní právo, všeobecná agenda
 • profesní zkušenosti: praxe ve významné české advokátní kanceláři, vedení týmu 10 právníků, správa agendy více než 50 obchodních společností
 • jazyková vybavenost: anglický jazykMgr. Iveta Šelepová

selepova@js-partners.cz

 • advokátní koncipientka, osvědčení ČAK č. 42180
 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • od roku 2017 advokátní koncipientka
 • právní zaměření: občanské právo, rodinné právo, trestní právo
 • jazyková vybavenost: anglický jazyk

„zeptejte se profesionálů”