NÁŠ TÝM
English
Germany
Česky
NÁŠ TÝM


Mgr. Jiří Jarušek

jarusek@js-partners.cz

 • advokát, osvědčení ČAK č. 9444
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 • 1999 – 2002 advokátní koncipient
 • od roku 2002 advokát
 • právní zaměření: závazkové právo, veřejné zakázky, všeobecná agenda
 • profesní zkušenosti: projekt poradenství pro harmonizaci českého právního řádu s právem ES/EU, praxe ve významné české advokátní kanceláři
 • jazyková vybavenost: anglický jazyk, německý jazykJUDr. Olga Straková

strakova@js-partners.cz

 • advokátka, osvědčení ČAK č. 9673
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 • 1999 – 2003 advokátní koncipientka
 • od roku 2003 advokátka
 • právní zaměření: obchodní právo, občanské právo, správní právo se zaměřením na oblast provozování vodovodů a kanalizací, rodinné právo
 • profesní zkušenosti: mezinárodní stáž v Paříži organizovaná ČAK ve spolupráci s pařížskou advokátní komorou a Association Massaryk za účelem získání znalostí z oblasti francouzského práva a práva Evropské unie, praxe ve významné české advokátní kanceláři
 • jazyková vybavenost: francouzský jazyk, anglický jazykMgr. Pavel Koloušek

kolousek@js-partners.cz

 • advokát, osvědčení ČAK č. 11940
 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • 2003 – 2008 advokátní koncipient
 • od 1.2.2008 advokát
 • právní zaměření: občanské právo, pracovní právo, autorské právo, korporátní právo, právo a právní vztahy ve zdravotnictví a v souvislosti s poskytováním zdravotní péčeMgr. Lucie Fialová

fialova@js-partners.cz

 • advokátka, osvědčení ČAK č. 11540
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 • 2003 – 2007 advokátní koncipientka
 • od roku 2007 advokátka
 • právní zaměření: občanské právo hmotné a procesní, rodinné právo, nemovitosti, trestní právo, obchodní právo
 • jazyková vybavenost: anglický jazyk

„zeptejte se profesionálů”

Povinně zveřejňované informace